Đăng ký tham gia ứng tuyển tại Công ty Ô tô An Sương

tuyendung

 

NỘP ĐƠN ỨNG TUYỂN
 • Chức danh*Chọn 1 vị trí
  Nhân viên kinh doanh ô tô
  Nhân viên Hành chính nhân sự
  Kế toán tổng hợp
  Thợ Hàn
  Thợ Sơn
  Thợ Máy
  Thợ Tiện
 • Họ tên bạn*Ghi rõ họ tên
 • Ngày sinh*Vui lòng nhập chính xác
 • Số điện thoại*Vui lòng nhập chính xác
 • EmailVui lòng nhập chính xác
 • Địa chỉ hiện tại